Ikon för Rikstermbanken

leveransservice

svensk term (rek): leveransservice
definition:

prestationer som utförs för att skapa tidsnytta och platsnytta för kunder

anmärkning:

Leveransservice kan omfatta ett stort antal element varav de viktigaste är leveranstid, leveransprecision, maximal volym per tidsenhet, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet och leveransflexibilitet.

engelsk term (rek): delivery service
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004