Ikon för Rikstermbanken

leveransprecision

svensk term (rek): leveransprecision
förklaring:

Med leveransprecision avses i vilken utsträckning som leverans sker vid den leveranstidpunkt som överenskommits mellan kund och leverantör.

engelsk term (rek): delivery accuracy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004