Ikon för Rikstermbanken

leveranspolitik

svensk term (rek.): leveranspolitik
förklaring:

En leveranspolitik omfattar alla de regler, riktlinjer och praxis som tillämpas för leveranser till kund, exempelvis med avseende på leveranstider och orderkvantiteter.

engelsk term (rek.): delivery policy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004