Ikon för Rikstermbanken

leveransflexibilitet

svensk term (rek): leveransflexibilitet
definition:

den utsträckning i vilken ändring av uteliggande kundorder kan accepteras och åstadkommas, exempelvis vad gäller orderstorlek och leveranstidpunkt

engelsk term (rek): delivery flexibility
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004