Ikon för Rikstermbanken

leveransförsening

svensk term (rek): leveransförsening
förklaring:

Leveransförsening inträffar när verklig leveranstidpunkt infaller senare än överenskommen leveranstidpunkt. Skillnaden mellan verklig leveranstidpunkt och av kunden ursprungligen önskad leveranstidpunkt brukar inte rubriceras som leveransförsening.

engelsk term (rek): delay
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004