Ikon för Rikstermbanken

leveransförmåga

svensk term (rek.): leveransförmåga
förklaring:

Leveransförmåga är ett sammanfattande begrepp för ett företags prestationer med avseende på leveranstid, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet och leveransflexibilitet.

engelsk term (rek.): delivery service
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004