Ikon för Rikstermbanken

leveransdokument

svensk term (rek.): leveransdokument
definition:

dokument som skrivs ut och till större eller mindre del skickas med godset vid utleverans och transport till kund

exempel:

Som exempel på leveransdokument kan nämnas packsedel, följesedel och tullhandlingar.

engelsk term (rek.): delivery document
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004