Ikon för Rikstermbanken

leveransavisering

svensk term (rek): leveransavisering
förklaring:

Med leveransavisering menas att information om att leverans av varor är på väg från leverantör till en kund skickas till kund i samband med att leverans sker. Leveransavisering utförs ofta med hjälp av EDI-meddelanden.

engelsk term (rek): advance shipment notice
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004