Ikon för Rikstermbanken

legotillverkning

svensk term (rek): legotillverkning
definition:

tillverkning hos underleverantör efter beställarföretagets produkt- och produktionsspecifikationer

anmärkning:

Skillnaden mellan legotillverkning och underleverantörstillverkning kan i huvudsak sägas vara att vid legotillverkning svarar beställarföretaget för materialförsörjning. En speciell form av legotillverkning utgör operationslego. Legotillverkningen omfattar då endast enstaka operation i en operationsföljd för färdigställande av en artikel.

engelsk term (rek): subcontracting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004