Ikon för Rikstermbanken

ledtidslager

svensk term (rek.): ledtidslager
definition:

lagerkvantitet som i materialstyrningssystem av beställningspunktstyp planeras täcka behoven under ledtiden

anmärkning:

Ledtidslagret är lika med ledtidens längd ⋅ prognostiserad förbrukning per tidsenhet.

engelsk term (rek.): lead-time inventory
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004