Ikon för Rikstermbanken

ledtidsförskjutning

svensk term (rek.): ledtidsförskjutning
förklaring:

Ledtidsförskjutning är en term som används framför allt i materialbehovsplaneringssammanhang. Färdigtidpunkten för en planerad order erhålls från första uppkomna nettobehov. För fortsatt nedbrytning av den artikel som ordern avser och för att få en korrekt tidsättning, beräknas en starttidpunkt för den planerade ordern genom en ledtidsförskjutning från färdigtidpunkt. Tidsättningen av de nedbrutna behoven görs mot denna tidpunkt.

engelsk term (rek.): lead time offset
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004