Ikon för Rikstermbanken

ledtid

svensk term (rek.): ledtid
definition:

den kalendertid som åtgår för att genomföra en aktivitet, från det att ett behov uppstått och tills det har uppfyllts och inrapporterats

anmärkning:

Ledtid förknippas oftast med beordring i materialflöden och kan i praktisk mening definieras som kalendertid från beordring till inleverans. För materialanskaffning talar man om inköpsledtid, i produktionen om produktionsledtid och i distributionen om kundorderledtid. Kundorderledtid är det samma som leveranstid till kund. Generellt består ledtiden av tre delar, en administrativ del, en inplaneringsdel och en genomförandedel. Den administrativa delen består av tid för administration vid beordring och finns till största delen i början av ledtidsförloppet. Inplaneringsdelen representerar tidsfördröjningar som uppstår därför att de resurser som skall effektuera en order är belagda med annat. Det är alltså fråga om en tid som uppstår på grund av långa orderstockar och överbeläggning. Genomförandedelen är för inköpsorder leverantörernas leveranstid och för produktionsorder genomloppstiden i produktionen.

engelsk term (rek.): lead time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004