Ikon för Rikstermbanken

ledastrategi

svensk term (rek.): ledastrategi
definition:

strategi för ändring av tillgänglig kapacitet i samband med förväntade förändringar i efterfrågan

anmärkning:

Den innebär att kapaciteten ökas eller minskas innan efterfrågan förväntas öka respektive minska. Det är en proaktiv strategi.

engelsk term (rek.): lead strategy
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004