Ikon för Rikstermbanken

lastbärare

svensk term (rek.): lastbärare
definition:

anordning som bär och håller samman en mängd varor och som är speciellt utformad för att underlätta hantering

exempel:

En lastpall är ett exempel på en lastbärare.

engelsk term (rek.): pallet
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004