Ikon för Rikstermbanken

lagerstatus

svensk term (rek.): lagerstatus
förklaring:

Lagerstatus avser information om disponibla tillgångar i lager för en artikel. Informationen kan exempelvis omfatta saldo, förväntade inleveranser i form av uteliggande order samt inneliggande reservationer till kundorder och tillverkningsorder.

engelsk term (rek.): inventory status
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004