Ikon för Rikstermbanken

lagerredovisning

svensk term (rek): lagerredovisning
svensk term (acc): lagerbokföring
definition:

redovisning av behållning i lager

anmärkning:

Det omfattar ajourföring av förändringar i form av uttag, inleveranser och inventeringsdifferenser. I många fall innefattas också planerade förändringar, dvs. förväntade inleveranser i form av uteliggande order samt planerade uttag i form av reservationer i en lagerredovisningsfunktion. Lagerredovisning är dels avsedd för materialplanering och dels för ekonomisk lagervärdering.

engelsk term (rek): inventory accounting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004