Ikon för Rikstermbanken

lagerposition

svensk term (rek.): lagerposition
definition:

summan av den kvantitet som vid ett visst tillfälle finns i lager plus kvantiteter på uteliggande ej levererade order minus eventuella restorderkvantiteter.

engelsk term (rek.): inventory position
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004