Ikon för Rikstermbanken

lageromsättningshastighet

svensk term (rek.): lageromsättningshastighet
svensk term (acc.): omsättningshastighet
definition:

nyckeltal för lagerstorlekar som möjliggör jämförelser mellan olika lager och mellan ett och samma lager vid olika tidpunkter

anmärkning:

Den är lika med årsomsättningen i förhållande till kapitalbindningen. Omsättningshastigheten anger sålunda hur många gånger som lagret omsätts per år.

Termen ”omsättninghastighet” kan också avse kapitalomsättningshastighet.

engelsk term (rek.): inventory turnover
engelsk term (acc.): turnover rate
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004