Ikon för Rikstermbanken

lagerinitierad tillverkning

svensk term (rek): lagerinitierad tillverkning
svensk term (acc): lagerstyrd tillverkning
definition:

tillverkning som initieras genom att behov av lagerpåfyllnad uppstår, exempelvis initierat via beställningspunkter eller materialbehovsplanering. Den förutsätter att de tillverkade artiklarna är standardiserade.

engelsk term (rek): stock initiated manufacturing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004