Ikon för Rikstermbanken

lagerhållningskostnad

svensk term (rek.): lagerhållningskostnad
definition:

alla de kostnader som hänger samman med och som uppstår genom att man lagerhåller artiklar

anmärkning:

De består av kapitalkostnader, kostnader för lagerlokaler, kostnader för hanteringsutrustning, lagerhyllor, ställage o dyl, hanteringskostnader, försäkringskostnader, kostnader för värdeminskning, inventeringskostnader, administrativa kostnader, databehandlingskostnader och personalkostnader. I en del fall inkluderas inte de investeringskostnader och riskkostnader som är förknippade med att artiklar lagras. Dessa kostnader kallas då lagerföringskostnader.

engelsk term (rek.): carrying cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004