Ikon för Rikstermbanken

lagerföringskostnad

svensk term (rek.): lagerföringskostnad
definition:

alla de investeringskostnader och riskkostnader som är förknippade med att artiklar lagras.

engelsk term (rek.): carrying cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004