Ikon för Rikstermbanken

lagercykel

svensk term (rek.): lagercykel
definition:

den tid som i medeltal förflyter mellan två på varandra följande lagerpåfyllningar

anmärkning:

Ju större orderkvantiteter, desto längre lagercykler.

engelsk term (rek.): inventory cycle
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004