Ikon för Rikstermbanken

lageravräkningsstruktur

svensk term (rek.): lageravräkningsstruktur
förklaring:

Avser struktur som används för att göra automatisk lageravräkning i fördefinierade lageravräkningspunkter i produktionen, speciellt längs monteringslinjer vid repetitiv tillverkning. En lageravräkningsstruktur är en struktur som innehåller alla de artiklar som vid monteringslinjen förbrukas från och med närmast bakomliggande lageravräkningspunkt i materialflödet.

engelsk term (rek.): back-flush bill of material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004