Ikon för Rikstermbanken

lageravräkningspunkt

svensk term (rek): lageravräkningspunkt
definition:

En lageravräkningspunkt är en fysisk punkt längs en monteringslinje vid vilken automatisk lageravräkning sker genom inrapportering av tillverkat antal och beräkning av uttagskvantiteter för ingående material med hjälp av strukturer. Ofta används endast en lageravräkningspunkt per linje. Denna motsvarar färdigrapportering av tillverkade produkter.

engelsk term (rek): count point backflush
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004