Ikon för Rikstermbanken

lager

svensk term (rek.): lager
definition:

upplag av varor avsedda för framtida försäljning, distribution eller förbrukning i tillverkningen

anmärkning:

I vissa företag är begreppet lager begränsat till att avse varor som är helfabrikat och avsedda för försäljning medan upplag av detaljer och halvfabrikat som används i tillverkningen kallas förråd.

En speciell terminologifrågeställning gäller användningen av begreppen förråd och lager. Traditionellt har lager stått för förlag av produkter till försäljning och leverans till kund medan förråd stått för förlag av varor avsedda att användas som utgångsmaterial i produktionen. Att skilja på dessa begrepp har blivit mindre och mindre vanligt, sannolikt bland annat som en konsekvens av att samma datasystem används både för att administrera lager och förråd och att endast ett av orden förekommer på bilder och listor. I boken används därför genomgående endast termen lager i förklaringstexterna. Termen förråd och vissa ordsammansättningar av förråd finns dock medtagna och förklarade.

engelsk term (rek.): inventory
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004