Ikon för Rikstermbanken

lös specifikation

svensk term (rek): lös specifikation
förklaring:

Termen lös specifikation står för en princip inom verkstadsindustrin gällande om stycklisteinformation finns med på ritningar eller ej. Principen med lös specifikation innebär att stycklistan finns på ett separat dokument, skilt från ritningen.

se även:
engelsk term (rek): separate bill of material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004