Ikon för Rikstermbanken

lägstanivåkod

svensk term (rek.): lägstanivåkod
svensk term (acc.): lägsta-nivå-kod
definition:

den lägsta nivå i en produktstruktur som en artikel förekommer på i ett produktsortiment

anmärkning:

Koden används i första hand i samband med materialbehovsplanering. För att kunna genomföra en helt korrekt materialbehovsplanering måste nedbrytning, lageravräkning och partiformning ske nivåvis en nivå i taget. För att då säkerställa att alla materialbehov från alla överordnade strukturnivåer kommer med i behovsberäkningen måste behovsplaneringssystemet veta på vilken nivå varje artikel förekommer som lägst. Lägstanivåkoden styr nedbrytningsprocessen.

engelsk term (rek.): low level code
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004