Ikon för Rikstermbanken

lägsta enhetskostnadsmetoden

svensk term (rek.): lägsta enhetskostnadsmetoden
definition:

metod för partiformning som innebär att orderkvantiteten bestäms som det antal perioders behov som per enhet minimerar kostnader för lagerhållning och ordersärkostnader

anmärkning:

Metoden innebär att såväl orderkvantiteten som tiden mellan successiva beordringar varierar över planeringshorisonten. Lägsta enhetskostnadsmetoden är en kvantitetsbaserad, diskret och tidsvariant partiformningsmetod.

engelsk term (rek.): least unit cost method
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004