Ikon för Rikstermbanken

kvotavtal

svensk term (rek.): kvotavtal
definition:

avtalskonstruktion som innebär att köparen reserverar kapacitet hos en leverantör utan att precisera vilka produkter han önskar köpa

anmärkning:

Kapaciteten kan anges i kg, maskintimmar, mantimmar eller dylikt.

engelsk term (rek.): capacity allocation agreement
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004