Ikon för Rikstermbanken

kvittning av order

svensk term (rek.): kvittning av order
förklaring:

Kvittning av order är ett uttryck som avser att man registrerar plockade kvantiteter mot en kundorder. Kvittning av order är det steg i kundorderprocessen som föregår restnotering och fakturering.

engelsk term (rek.): order pick reporting
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004