Ikon för Rikstermbanken

kvantitetsbaserad partiformningsmetod

svensk term (rek.): kvantitetsbaserad partiformningsmetod
definition:

partiformningsmetod som direkt uttrycker orderstorleken som en kvantitet.

exempel:

Som exempel på kvantitetsbaserade partiformningsmetoder kan minsta totalkostnadsmetoden, part period metoden och kvadratrotsformeln nämnas.

se även:
engelsk term (rek.): quantity-based lot-sizing method
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004