Ikon för Rikstermbanken

kvalitetscirkel

svensk term (rek): kvalitetscirkel
definition:

grupp på mellan fem till tio personer som sammanträffar vid återkommande tillfällen för att komma tillrätta med och lösa uppkomna kvalitetsproblem och för att kontinuerligt arbeta mot att uppnå bättre kvalitet

engelsk term (rek): quality circle
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004