Ikon för Rikstermbanken

kvalitetsbristkostnad

svensk term (rek.): kvalitetsbristkostnad
definition:

kostnad som är förknippade med felaktigheter eller andra avvikelser från uppsatt kvalitetsstandard eller kundkrav

anmärkning:

De kan delas in i två kategorier. Interna kvalitetsbristkostnader är kostnader för aktiviteter som krävs för att korrigera eller ersätta produkter som inte överensstämmer med standards eller kundkrav i fallet att bristerna eller missöverensstämmelsen upptäcks inom företaget före leverans. Externa kvalitetsbristkostnader är motsvarande kostnader för fallet att brister eller missöverensstämmelser upptäcks av kund.

engelsk term (rek.): quality deficiency cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004