Ikon för Rikstermbanken

kvadratrotsformeln

svensk term (rek.): kvadratrotsformeln
svenska termer (acc.): Wilsonformeln
Wilsons formel
förklaring:

formel för beräkning av ekonomisk orderkvantitet genom minimering av summa ordersärkostnader och lagerhållningssärkostnader

anmärkning:

Formeln bygger på antaganden om konstant efterfrågan, partistorleksoberoende ordersärkostnader och momentana inleveranser.

engelsk term (rek.): square root formula
engelsk term (acc.): Wilson formula
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004