Ikon för Rikstermbanken

kundstruktur

svensk term (rek.): kundstruktur
förklaring:

Kunders fördelning på olika grupper efter hur stor del av leverantörens omsättning de representerar kallas kundstruktur. Många små kunder eller få stora kunder är två ytterlighetsexempel på kundstrukturer. Analys av kundstrukturer är ofta en viktig utgångspunkt vid lönsamhetsbedömningar och för att utforma rationella materialadministrativa system.

engelsk term (rek.): customer structure
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004