Ikon för Rikstermbanken

kundpreferens

svensk term (rek.): kundpreferens
förklaring:

Avser kunders uttalade och i ord beskrivna önskemål om funktioner, egenskaper och prestanda på ett företags produkter och tjänster. Det är en term som används i anslutning till kundcentrerad produktframtagning.

engelsk term (rek.): voice of the customer
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004