Ikon för Rikstermbanken

kundordertidsgräns

svensk term (rek.): kundordertidsgräns
svensk term (acc.): efterfrågetidsgräns
definition:

det antal dagar från dagens datum inom vilken man i allmänhet inte tar emot nya order, dvs. den avser den normala leveranstiden till kund

anmärkning:

Kundordertidsgränsen används bland annat som styrparameter vid prognoskonsumtion. Inom kundordergränsen bortses från restprognoser och hänsyn tas endast till inneliggande kundorder vid beräkning av efterfrågan för planeringsändamål.

engelsk term (rek.): demand time fence
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004