Ikon för Rikstermbanken

kundorderbehandling

svensk term (rek.): kundorderbehandling
förklaring:

Med kundorderbehandling avses en sammanfattande benämning på de arbetsmoment som inkluderar att ta emot kundönskemål, lämna prisuppgifter och leveranstider samt att registrera en kundorder och att reservera material i ett kundorderbehandlingssystem.

engelsk term (rek.): order entry
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004