Ikon för Rikstermbanken

kundinitierad tillverkning

svensk term (rek): kundinitierad tillverkning
definition:

tillverkning som initieras av order från kund, dvs. tillverkning efter kundorderpunkten

anmärkning:

Kundinitieringen kan omfatta större eller mindre delar av produkternas totala förädling och materialflöde. För de icke kundinitierade delarna är tillverkningen som regel i stället lagerinitierad.

engelsk term (rek): customer initiated manufacturing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004