Ikon för Rikstermbanken

kundcentrerad produktframtagning

svensk term (rek.): kundcentrerad produktframtagning
definition:

process som med utgångspunkt från kunders behov och förväntningar och med hänsyn till den produktkvalitet som konkurrenterna kan prestera, systematiskt härleder relevanta krav på produkters egenskaper och konstruktionsparametrar samt på tillverkningsprocessen

engelsk term (rek.): quality function deployment
engelsk term (acc.): QFD
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004