Ikon för Rikstermbanken

kundanpassad massproduktion

svensk term (rek.): kundanpassad massproduktion
förklaring:

Kundanpassad massproduktion avser tillverkning av högvolymprodukter vardera förekommande i ett stort antal varianter som kunder i stor utsträckning kan specificera efter egna behov och önskemål.

engelsk term (rek.): mass custimization
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004