Ikon för Rikstermbanken

kritisk linje

svensk term (rek.): kritisk linje
definition:

den följd av aktiviteter i ett nätverk som är bestämmande för den totala genomloppstiden

anmärkning:

Det är den tidsmässigt längsta kedjan i nätverket.

engelsk term (rek.): critical path
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004