Ikon för Rikstermbanken

kritisk kvot

svensk term (rek.): kritisk kvot
svensk term (acc.): kritiskt förhållande
definition:

prioritetstal som används som prioriteringsregel vid körplanering

anmärkning:

Prioritetstalet erhålls genom division av återstående kalenderarbetstid till leveranstidpunkt med den arbetstid som beräknas återstå för att slutföra tillverkning. Om prioritetstalet är mindre än 1, ligger man efter uppgjorda planer, dvs. försening kan inte undvikas. Kritiskt förhållande är en alternativt använd term.

engelsk term (rek.): critical ratio
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004