Ikon för Rikstermbanken

kostnadsdrivare

svensk term (rek): kostnadsdrivare
definition:

händelser eller aktiviteter som medför resursförbrukning

anmärkning:

Begreppet används vid aktivitetsbaserad kostnadskalkylering för att fördela olika slag av omkostnader på kostnadsbärare.

engelsk term (rek): cost driver
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004