Ikon för Rikstermbanken

kortaste operationstidsregeln

svensk term (rek): kortaste operationstidsregeln
förklaring:

Kortaste operationstidsregeln är en prioriteringsregel som används vid körplanering. Den innebär att man av de operationer som finns tillgängliga att påbörja vid en produktionsgrupp väljer den operation som har kortast operationstid.

engelsk term (rek): shortest processing time rule
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004