Ikon för Rikstermbanken

kopplade lager

svensk term (rek.): kopplade lager
förklaring:

Kopplade lager är en generell benämning på lager som står i direkta beroendeförhållanden till varandra, till exempel produktionens färdigvarulager och ett distributionslager av samma artiklar.

engelsk term (rek.): coupled inventories
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004