Ikon för Rikstermbanken

kopiering/modifiering

svensk term (rek): kopiering/modifiering
förklaring:

Kopiering/modifiering är en funktion för grunddataregisterunderhåll i ERP-system. Funktionen innebär att nyuppläggning av produkter kan ske genom kopiering och modifiering av strukturer och/eller operationer från likartade redan upplagda produkter.

engelsk term (rek): copy–add/delete
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004