Ikon för Rikstermbanken

kontrolltid

svensk term (rek.): kontrolltid
definition:

den ledtid som det tar att genomföra kvalitetskontroll av inlevererat material från inleveranstidpunkt tills materialet kan göras tillgängligt för produktion eller utleverans till kund

anmärkning:

Kontrolltidens längd påverkar den totala ledtiden för en artikel.

engelsk term (rek.): inspection lead time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004