Ikon för Rikstermbanken

kontrollpunkt

svensk term (rek.): kontrollpunkt
definition:

punkt i ett materialflöde eller i en operationssekvens vid vilken artiklar antalsräknas och inrapporteras

engelsk term (rek.): count point
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004