Ikon för Rikstermbanken

kontrollkostnad

svensk term (rek.): kontrollkostnad
definition:

alla de kostnader som är förknippade med aktiviteter för att mäta, kontrollera och utvärdera produkter i syfte att säkerställa att de överensstämmer med uppsatt kvalitetsstandard och med kundkrav

engelsk term (rek.): inspection cost
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004